Experimenten
Online!
 Enkele minimale veiligheidsregels:

-Draag altijd een veiligheidsbril.

-Gebruik plastic handschoenen, zeker bij sterke zuren/basen.

-Gebruik een pipetteerballon bij giftige en/of agressieve stoffen.

-Drink, rook & eet nooit tijdens een experiment.

-Was je handen na afloop.

-Leer de eigenschappen van chemicaliën kennen voor gebruik. (Chemiekaarten, MSDS)

-Probeer elke vorm van contact (huid, ogen, inademen, inslikken) met chemicaliën ten alle tijde te vermijden!

-Verdun geconcentreerde zuren door het zuur bij het water te doen, nooit omgekeerd!

-Bewaar chemicaliën niet op je werkplek, maar in een aparte ruimte.

-Werk in een goed geventileerde ruimte, doe proefjes waar (giftige) gassen bij vrijkomen buiten of gebruik een zuurkast.

-Houdt brandbare (vloei)stoffen ver verwijderd van ontstekingsbronnen.

-Monteer een brandblusser in de buurt van je werkplek.

-Zorg altijd voor een vluchtweg.

-Lever afgewerkte chemicaliën in bij het chemisch afval.

-Tot slot: Eerst denken dan doen!